Follow Us on
www.pnrmedical.com
 
 
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ผู้ชม
วันนี้ 47
เมื่อวาน 104
ทั้งหมด 1,035,767
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 49
เมื่อวาน 131
ทั้งหมด 2,574,177
 
Share
    สอบถามทั่วไป -->ตัวอย่างห้องพยาบาลโรงเรียน สถานศึกษา Nursing room , First Aid Room
 เจ้าของกระทู้  หัวเรื่อง

 admin
หัวเรื่อง : ตัวอย่างห้องพยาบาลโรงเรียน สถานศึกษา Nursing room , First Aid Room
เวลาตอบกระทู้ : 10/4/2018 2:01:04 AM
 
 
ห้องพยาบาลในโรงเรียน หนึ่งในภาระกิจของโรงเรียน ระดับปฐมวัย มัธยม จนถึงสถาบันอุดมศึกษาหลายๆแห่งในประเทศไทยปัจจุบันนี้ทุกสถานศึกษาจะมี ห้องพยาบาลในโรงเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการดูแลด้านสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลนักเรียนผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บไข้เล็กน้อย ให้นอนพักผ่อน
และเฝ้าสังเกตุอาการเบื้องต้นก่อนจะส่งตัวกลับบ้านหรือส่งไปรักษาตัวในสถานพยาบาลต่อไป รวมถึงการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการให้ภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ
การประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข และ โรงพยาบาลใกล้เคียงกับโรงเรียน

เป็นภาระกิจที่มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์

รหัสP509D เตียงนอนพักในห้องพยาบาลองค์กร บริษัทและโรงงาน
ตัวอย่างห้องพยาบาลของโรงเรียนนานาชาติ ใช้เตียงนอนพักสเตนเลส รุ่นP509C ที่ผลิตและจำหน่ายโดย พี.เอ็น รุ่งเรืองเมดิคอล

ตัวอย่างห้องพยาบาลห้องปฐมพยาบาลบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม
มีเตียงนอนพัก เตียงตรวจโรค รถเข็นทำแผล ตู้ยา อ่างล้างมือ และอื่นๆ
ตัวอย่างห้องพยาบาลห้องปฐมพยาบาลบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม

ตัวอย่างห้องพยาบาลห้องปฐมพยาบาลบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม

ตัวอย่างห้องพยาบาล ห้องปฐมพยาบาล ในบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่างห้องพยาบาลห้องปฐมพยาบาลบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่างห้องพยาบาลห้องปฐมพยาบาลบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม

ตัวอย่างห้องพยาบาลของโรงเรียนระดับมัธยม

อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องพยาบาลโรงเรียน ตัวอย่าง เช่น เตียงนอนพักแบบลูกกรงสเตนเลสที่ใช้งานเป็นเตียงนอนพัก ฉากบังตาฉากกั้น 3 ตอน หมอนผ้าปูที่นอน ผ้าห่มขนหนู เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดความดัน แฟ้มเอกสารเก็บประวัตินักเรียน ตู้เก็บยาและยาสามัญประจำบ้านที่สามารถจ่ายได้โดยไม่เกินอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พยาบาล
ตัวอย่างห้องพยาบาลของโรงเรียน


ห้องพยาบาลของโรงเรียน มีบริการที่ให้
1. ให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น และบริการยา เฉพาะโรคปัจจุบัน ที่สามารถบำบัดได้ด้วย ยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งไม่ใช่การรักษาที่เกินอำนาจและหน้าที่พยาบาล
2. ให้การปฐมพยาบาล อุบัติเหตุ เบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลหรือทำแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน้อย
3. ในกรณีที่ป่วยมากหรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและนำส่งโรงพยาบาล
4.ร่วมมือกับหน่วยแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น ปีละ 1 ครั้ง
5. บริการข่าวสาร เอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
6. ให้คำปรึกษาแนะนำสุขภาพ หรือปัญหาอาการเจ็บป่วยแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
7. ติดต่อครูประจำชั้นเพื่อแจ้งผู้ปกครองในรายที่พิจารณาแล้วว่าสมควรให้ผู้ปกครองรับกลับ หรือรับทราบอาการ
8. ประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนป้องกันการระบาดของโรคตามฤดูกาล
ตัวอย่างห้องพยาบาลของโรงเรียนหน้าที่และความรับผิดชอบของงานอนามัยโรงเรียน
(1)ประเมินสถานภาพทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรอื่นๆภายในโรงเรียน
(2)จัดสถานที่เพื่อการปฐมพยาบาลและพักฟื้นสำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตามสภาพแวดล้อมและความจำเป็น
(3)จัดหายา เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฐมพยาบาลพร้อมที่จะใช้ได้ทันที
(4)ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุตามนโยบายของโรงเรียน
(5)ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของครูพยาบาลจะดำเนินการรักษาต่อไปโดยจะเป็นผู้ประสานงานในการนำส่งโรงพยาบาล
พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ
(6)ดำเนินการให้มีการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อและเชื้อโรคต่างๆพร้อมแนะนำช่วยเหลือในการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
(7) แนะนำส่งเสริมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในด้านอารมณ์
(8)ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ทั้งส่วนบุคคลและชุมชน เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ จัดบอร์ดนิทรรศการ
(9)จัดทำบัตรบันทึกสุขภาพหรือระเบียนสุขภาพตามแบบที่กำหนดของกระทรวง
(10)ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
(11)ติดต่อประสานงานกับครูประจำชั้น ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยหนักต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือประสบอุบัติเหตุ
เพื่อที่ครูประจำชั้นจะได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
(12)ปฏิบัติงานทางวิชาการ การพยาบาล เช่น ค้นคว้าหาความรู้เพื่อปรับปรุงการพยาบาล
(13)จัดทำแผนสถิติ และโครงการของงานพยาบาลในแต่ละปีการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย เตียงนอนพักสเตนเลส รุ่นP509C

พร้อมให้คำปรึกษาจัดหาอุปกรณ์ในการจัดห้องพยาบาล ห้องปฐมพยาบาล FIRST AID ให้บริการตั้งแต่ระดับเล็กๆ ใช้1-2เตียง หรือมากกว่า

ฝ่ายขาย โทร 090-120-2423
LINE : pnrmedical
E-mail : pn.rmedical@gmail.com
Website : http://pnrmedical.com

ดูผลงานของเราได้จากลิ้งนี้ค่ะ http://firstaidthai.blogspot.com/2017/04/first-aid.html


ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น รุ่งเรือง เมดิคอล (สำนักงานใหญ่)
16/192 หมู่8 ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.02-966-5871, 02-966-5442, Fax.02-065-6173


ขอขอบคุณข้อความดีๆจาก rajini nurse


ราคาพิเศษ! รหัสP509S เตียงนอนพักในห้องพยาบาลโรงเรียน ความสูง34ซม. สำหรับโรงเรียนอนุบาล ปฐมวัย และ มัธยมตอนต้น

 
 admin หัวเรื่อง : ตัวอย่างห้องพยาบาลโรงเรียน สถานศึกษา Nursing room , First Aid Room
เวลาตอบล่าสุด : 10/9/2018 1:16:57 AM
 
 
ตัวอย่างห้องพยาบาลในโรงเรียน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลนักเรียนผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บไข้เล็กน้อย ให้นอนพักผ่อนฝ่ายขาย โทร 090-120-2423
LINE : pnrmedical
พีเอ็นรุ่งเรืองเมดิคอล

 
 admin หัวเรื่อง : ตัวอย่างห้องพยาบาลโรงเรียน สถานศึกษา Nursing room , First Aid Room
เวลาตอบล่าสุด : 8/2/2021 8:29:30 AM
 
 
ตัวอย่างห้องพยาบาลโรงเรียนสถานศึกษา
 
Page 1

pnrmedical.com  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น รุ่งเรือง เมดิคอล
P.N RUNGRUEANG MEDICAL LIMITED PARTNERSHIP

เมลล์ pn.rmedical@gmail.com โทร 02-966-5871

 ติดต่อ และ รับข่าวสาร
www.pnrmedical.com
      
 
เว็บสำเร็จรูป
×